Verkko-opinnot yleistyvät jatkuvasti, ja tänä päivänä on mahdollista suorittaa suuri osa tutkintoon johtavista opinnoista ja jopa koko tutkinto verkko-opinnoin. Tutkinnon suorittaminen täysin etäopintoina verkossa vaatii opiskelijalta itseohjautuvuutta, hyvää aloitekykyä, täsmällisyyttä ja sinnikkyyttä, sekä hyvän tavoitteiden ja ajanhallinnan. Opiskelutapa ei sovi kaikille, mutta itsenäisestä opiskelusta pitäville verkko-opiskelu on hyvä tapa suorittaa opintoja tai jopa koko tutkinto joustavasti, myös työn ohessa.

Verkko-opintojen hyvä saatavuus mahdollistaa opiskelun myös paikkakunnilla, joilla ei tarjota kyseistä koulutusta. Opiskelu onnistuu Suomesta käsin myös ulkomaisiin oppilaitoksiin. Monissa maissa verkko-opintoja on tarjolla vielä enemmän kuin Suomessa, missä on vasta viime vuosina kunnolla panostettu verkko-opintomahdollisuuksiin.  Koska verkossa opiskelu houkuttaa yhä useampia, lisäävät oppilaitokset jatkuvasti verkko-opiskelu vaihtoehtoja. Lähes jokaiselta alalta voi suorittaa yksittäisiä kursseja ja opintokokonaisuuksia verkossa. Joitakin jatko-koulutus tutkintoja voi suorittaa kokonaan etäopintoina verkossa.

Tutkinto verkossa

Peruskoulua ei tätä nykyä voi suorittaa verkko-opintoina, vaan oppivelvollisuus pääosin lähiopintoina kuuluu kaikille nuorille. Sen sijaan lukion voi suorittaa etälukiona, joka on ollut suosiossa jo pitkään erityisesti syrjäseuduilla asuvien nuorien keskuudessa, joilla koulumatkat lähimpään lukioon olisivat epäkäytännöllisen pitkiä.

Ammattikoulussakin on paljon verkko-opintomahdollisuuksia, ja joitakin ammattiin suuntaavia tutkintoja on mahdollista suorittaa lähes täysin etäopintoina verkossa. On hyvä muistaa, että monet ammattiin johtavat tutkinnot sisältävät työssäoppimisjaksoja ja pakollisia lähijaksoja käytännön taitojen opetteluun.

Tässä lista muutamista jatko-opinnoista, jotka voi suorittaa ainakin pääosin verkko-opintoina:

Merkonomi: liiketalouden perustutkinto – Merkonomi koulutuksesta valmistuu kaupanalan ammattilaisia, opinnot keskittyvät erityisesti myyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun sekä yrittäjyyteen. Tutkinnon voi suorittaa kokonaan verkossa.

Myynnin ammattitutkinto – Myyntitehtäviin kouluttavan myyjän ammattitutkinnon voi suorittaa pääosin verkko-opintoina. Opinnot keskittyvät myyntiin, asiakaspalveluun, kaupanalan eri osa-alueisiin ja yrittäjyyteen.

Matkailuvirkailija maatalouden perusopinnot valmistavat työhön matkailuaulalla. Perustutkinnon voi suorittaa pääosin verkko-opintoina.

Datanomi: tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto – Datanomi on IT-alalle suuntautuva ammattilainen, joka voi työskennellä esimerkiksi ohjelmoinnin tai järjestelmätuen parissa. Tutkinnon voi suorittaa kokonaan verkossa.

Kokki: hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto on mahdollista suorittaa pääosin verkko- ja etäopinnoin.

Vastaanottovirkailija: ravintola- ja catering-alan perustutkinto – Tutkinnon voi suorittaa kokonaisuudessaan verkossa. 

Tarjoilija: ravintola- ja catering-alan perustutkinto – Tutkinnon voi suorittaa pääosin verkko-opintoina

Tradenomi: Liiketalous – Ammattikorkeakoulujen tarjoama tutkinto, joka kouluttaa ammattilaisia kaupanalalle ja yrittäjiksi eri työtehtäviin. Opinnot sisältävät niin talous-, kirjanpito-, myynti-, markkinointi- kuin laki-opintoja ja kieliopintoja. Tätä nykyä liiketalouden tradenomin tutkinnon voi suorittaa kokonaan verkossa.

Tradenomi: Tietojen käsittely – IT-alan ammattilaisia kouluttava tietojen käsittelyn tradenomitutkinto on tarjolla ammattikorkeakoulujen lähiopintojen lisäksi myös kokonaan verkko-opintoina. Opiskelija voi suuntautua mielenkiintonsa mukaan eri työtehtäviin tähtääville osaamisalueille.

Avoin yliopisto ja avoin AMK

Avoimet yliopistot tarjoavat tänä päivänä paljon verkko-opintoja. Esimerkiksi kokonaiset aineopinnot voi suorittaa verkossa. Avoimen yliopiston tarjoamat verkko-opinnot ovat hyvä mahdollisuus alojen välillä miettiville opintojaan ja uraansa vasta suunnitteleville opiskelijoille sekä niille, jotka haaveilevat alan vaihdosta. Muutaman opintopisteen laajuinen verkkokurssi on hyvä tapa kokeilla todellista kiinnostusastettaan kyseiseen oppiaineeseen ja alaan. Avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun verkko-opintoja voivat hyödyntää myös kaikki, jotka kaipaavat syventävää tietoutta tai haluavat lisätä tiettyä erityisosaamista ansioluetteloonsa.

Vaikkei avoimen yliopiston verkko-opiskelu johda tutkintoon saakka, on verkko-opinnoin mahdollista kerätä suuri määrä opintopisteitä ja vaadittavia kursseja kasaan. Näiden suorittamisesta saa myös lisäpisteitä ja, jos hakee opiskelijaksi yliopistoon, ovat avoimen yliopiston tarjoamat verkko-opinnot pääosin hyväksyttävissä siirryttäessä tutkinto-opiskelijaksi. Tämä avaa mahdollisuuden aloittaa alan opiskelun niille, jotka eivät tule hyväksytyksi yliopistoon tai ammattikorkeakouluun ensimmäisellä yrittämällä.

Opiskelu maailmalla verkon välityksellä

Mikään ei estä suomalaista opiskelijaa hakeutumaan ulkomaalaisiin verkko-opintoja tarjoaviin oppilaitoksiin. Koska opintojen hinnat ja laatu, sekä tutkintojen arvostus vaihtelee huimasti, on hyvä tehdä perusteellinen taustatyö ennen verkko-opintojen aloitusta. Monet instituutit tarjoavat täysin verkko-opintojen varassa suoritettavia tutkintokoulutuksia aina maisterin ja tohtorin pätevyyteen saakka.  Useissa maissa verkko-opiskelu on ollut käytäntönä pidempään kuin Suomessa, ja kokonaisen tutkinnon suorittaminen verkossa ei ole harvinaista. Koska Suomi on niitä harvoja maita, jossa yliopisto-opetus on käytännössä opiskelijalle ilmaista (huom. tämä ei koske avoimia yliopistoja), on monissa maissa opiskelijoiden käytävä töissä maksaakseen opintonsa, jolloin joustava verkko-opetus on usein toimivin vaihtoehto.

Ulkomailla suoritettavien tutkintojen opiskelua aloittaessa on hyvä tarkastella omaa kielitaitoaan realistisesti. Verkko-opinnot vaativat paljon itsenäistä työskentelyä, tiedonhakua ja asioiden selvittelyä äidinkielelläänkin opiskeleville. Jos aihealueen sanasto on liian vaativaa ja kirjallisten kirjoitus ja lukutöiden tekeminen takkuaa vieraalla kielellä, saattaa verkko-opinnoista muodostua erittäin haastavia.

Koska monissa maissa verkko-opiskelu on suosittua ja monialaisempaa kuin Suomessa saattaa ulkomailta löytyä verkossa suoritettavia opintoja ammatteihin ja aihealueisiin, joihin Suomessa koulutustarjonta on rajallisempaa eikä verkossa suoritettavia opintoja löydy lainkaan.

Privacy Policy