Etä- ja verkko-opiskelun suosio on jatkuvassa kasvussa niin Suomessa kuin maailmalla. Se mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun ja opinnot voi suorittaa lähes milloin ja mistä vaan. Etä- ja verkko-opinnot mahdollistavat oman paikkakunnan ulkopuolelta tai jopa ulkomailta tarjottaviin kursseihin ja opintojaksoihin osallistumisen, joka luonnollisesti suurentaa opiskelutarjontaa.

Usein etä- ja verkko-opinnot eri oppilaitoksista on myös hyväksyttävissä tutkinto-opintoihin. Myös kokonaisia tutkintoja on mahdollista suorittaa verkossa etäopinnoin. Laaja ja monipuolinen kurssivalinta avoimia opintoja, eli kaikille koulutuksesta ja taustasta riippumatta avoimia opintoja, antaa loistavan mahdollisuuden heille, jotka vielä etsivät itselleen sopivinta alaa. Yleensä muutaman opintojakson tai kurssin suoritettuaan opiskelijalle hahmottuu kuva, kuinka sopiva ala itselle on ja kuinka mielekkäänä kyseisiä opintoja pitää. 

Etäopiskelu mahdollistaa opiskelun myös työn ohessa, mikä on monelle tänä päivänä tärkeää. Opiskelut voi hoitaa joustavasti oman aikataulunsa mukaan ja työn ehdoilla. Tämä voi usein olla haastavaa perinteiseen lähiopetukseen ja luentoihin tai oppitunteihin perustuvassa opiskelussa, mutta on varmasti yksi syy etäopiskelun suureen suosioon.

Mitä etä- ja verkko-opiskelu tarkoittaa?

Etäopinnoilla viitataan kaikkeen etänä tapahtuvaan opiskeluun, verkko-opiskelulla puolestaan nimenomaan verkossa eli Internetin välityksellä tapahtuvaan opiskeluun. Etäopintoihin voi kuulua myös pakollisia lähijaksoja ja luentoja sekä kokeita, muut työt hoidetaan ryhmätöinä, itsenäisiä tehtävinä tai verkkotyöskentelynä. Tällaista eri oppimuotoja yhdistelevää opiskelua kutsutaan monimuoto-opiskeluksi.

Myös kokonaan verkko-opiskeluun perustuvissa opintokokonaisuuksia saattaa olla elementtejä monimuoto-opiskelusta. Verkko-opintoihin saattaa kuulua niin itsenäisiä kuin ryhmässä suoritettavia tehtäviä ja netin välityksellä tapahtuvia luentoja eli webinaareja, joihin osallistuminen on perinteisin lähiopetukseen mukaan ajasta riippuvaista ja pakollista.

Etä- ja verkko-opintoihin kuuluu usein kirjallisen materiaalin lukemista ja tulkintaa ja saattaa olla, että verkko-kokonaisuuksia vartenkin joutuu käymään kirjastossa, sillä kaikki materiaali ei ole saatavilla netissä.  

Valinnan vapaus tuo mukanaan vastuun omista opinnoista

Etä- ja verkko-opiskelu laajentaa opiskelun valinnanvapautta ja mahdollistaa suuntautumisen omiin mielenkiinnonkohteisiin. Jos sopivia kursseja ei löydy lähiopintoina omasta tai lähioppilaitoksesta on verkko-opiskelu hyvä vaihtoehto. Siinä missä etä- ja verkko-opinnot antavat opiskelijalle vapauden hoitaa opintonsa haluamaan ajankohtana käytännöstä mistä vain käsin, lisää tämä vapaus myös vastuuta omista opinnoista huolehtimisesta.

Hyvään ajanhallintaan on kiinnitettävä huomiota heti etä- ja verkko-opiskelujen alusta asti. Päivittäisiä tai viikoittaisia opiskeluaikoja ja rutiineja ei ole välttämättä asetettu tehtävien palautusta ja ryhmässä tapahtuvaa vuorovaikutukseen perustuvaa verkko-opetusta lukuun ottamatta, jolloin vastuu opintojen etenemisestä ja riittävästä sekä säännöllisestä opiskelusta jää yksinomaan opiskelijalle. Tämä vaatii itsekuria ja korkeaa motivaatiota. Jos nämä taidot ovat kunnossa, on etä- ja verkko-opiskelu monelle mainio vaihtoehto.

Positiivisena puolena on, että opiskelutahdin ja tapojen yksityiskohtainen määrittely jää usein opiskelijalle. Näin jokainen voi opiskella parhaiten itselleen sopivin metodein ja toisaalta käyttää aikansa juuri niihin asioihin, jotka vaativat perinpohjaista tutustumista.

Verkko-opintojen suosio jatkaa kasvuaan 

Osin etä- ja verkko-opintojen jatkuvasti kasvava suosio perustuu varmasti teknologian yleistymiseen ja hyvien Internet yhteyksien laajaan saatavuuteen. Nämä ovat mahdollistaneet verkko opiskelun muuallakin kuin luokkahuoneen tietokoneella. Myös työelämässä arvostetaan ja usein vaaditaan tietokonetaitoja, joita verkko-opinnot osaltaan edistävät. Opiskelijat oppivat hakemaan tietoa Internetistä lähdekritiikkiä unohtamatta, oppivat tekstinkäsittelyn salat ja saavat kokemusta erilaisten etäryhmätyökalujen ja alustojen käytöstä.

Nykyään on mahdollista suorittaa jopa kokonaisia tutkintoja etänä verkko-opiskelun kautta. Tämä on ollut useissa maissa mahdollisuutena jo pitkään, ja kasvattaa suosiotaan myös Suomessa. Luonnollisesti tämä avaa mahdollisuuden myös suomalaisille opiskella tutkintonsa ulkomaalaisessa oppilaitoksesta muuttamatta pois kotimaastaan mahdollisia lyhyitä lähijaksoja lukuun ottamatta. Tässä mielessä maailma on todella pienentynyt Internetin myötä ja opintojen saatavuus on verkossa loistavalla tasolla.

Etäopiskelu ei päästä pälkähästä

Joitakin opiskelijoita saattaa viehättää verkko- ja etäopiskelu vääristä syistä – ei tarvitse opiskella suoraan opettajan valvovan silmän alla. Osa olettaa pääsevänsä helpommalla ja säästävänsä aikaa hoitaessaan opintoja etänä tai verkossa oppitunneilla tai luonnoilla istumisen sijaan. On kuitenkin huomattava, että etä- ja verkko-opiskelu perustuu usein itsenäiseen tiedonhakuun ja sisäistämiseen, sekä itsenäisiin ja ryhmässä tehtäviin oivalluksiin.  

Usein tämä saattaa vaatia jopa enemmän työtä kuin lähiopetukseen osallistuminen, varsinkin jos kokee aiheen haastavaksi ja työ täytyy tehdä itsenäisesti. Etä- ja verkkokurssit ja opintokokonaisuudet on aikataulutettu ja opiskelutahdissa pitää kyetä pysymään itsenäisestikin. Tehtävien palautuksille on usein tarkat päivämäärät, joista ei jousteta. On myös syytä muistaa, että jotkut etä- ja verkko-opinnot sisältävät tapaamisia ja lähiopiskelukertoja, jotka ovat kurssin suorittamisen kannalta oleellisia ja pakollisia.

Eri etä- ja verkko-opintoihin, kursseihin ja verkossa suoritettaviin tutkintoihin on paras tutustua niin ikään verkossa. Oppilaitoksilta löytyy usein kattava kurssilista ja kaikki tarvittava tieto etäopintoihin hakemiseksi. Internetissä on myös monia etäopintoja listaavia sivustoja, joista opintotarjonnan selailu onnistuu kätevästi haku toimintojen avulla. Kannattaa myös kysyä kokemuksia ja vinkkejä jo etäopintoja suorittaneilta tuttavilta, tai Internetissä eri foorumeilla. Näin voi taata parhaan hyödyn omista verkko-opinnoistaan, sillä opintoja tehdään aina omaa tulevaisuuttaan varten!

Privacy Policy